Eğitimin Süresi
24 Saat / 4 Gün + 1 Gün (Verilen ödevlerin izlenmesi ve Değerlendirilmesi)

Bir organizasyonda çalışan kişi, hem sürekli öğrenen hem de öğreten konumundadır. Çalışanlar iş arkadaşlarına bilgi ve becerilerini aktarır, onların gelişiminde etkin rol üstlenirler. Günümüzde bu aktarım, organizasyonlarda her düzeyde gerçekleşmektedir. Giderek bilinçlenen ve beklentileri yükselen çalışanları bilgilendirmek, ürünleri, hizmetleri ve gelişmeleri etkin bir şekilde takip edip aktarabilmek için eğitim ve sunuş becerilerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu eğitim programı öncelikle, eğiticilere ve eğitim departman yöneticilerine olmak üzere, tüm çalışanlara organizasyonel yaşamda ihtiyaç duydukları kritik bilgi, beceri ve yöntemleri oldukça detaylı bir şekilde sunmaktadır. Sıfırdan bir eğitim tasarlamaktan, eğitim sunumu hazırlamaya, etkili sunum tekniklerinden, beden dili ve etkili iletişim becerilerine, zor durumlarla baş etme yöntemlerinden, yüksek performanslı eğitici olabilmenin yöntemleri gibi birçok bilgi ve beceriyi kazandırmak üzere hazırlanmıştır. Bir kurumda eğitici olarak görev alacak çalışanların, gelişimine ve eğitimine yönelik bilgiler
ele alınacak, eğiticilerin performanslarını yükseltmeye yönelik özel çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Kimler Katılabilir
Kurum içi veya kurumdan bağımsız eğitim verecek olan kişiler, kurumlarda eğitim departmanlarında görev alan yöneticiler, yüksek performanslı eğitimci olabilme hedefi olan kişiler, sık sık sunum gerçekleştiren, sunumları şirket için kritik öneme sahip olan kişilerin katılması gereken geniş içerikli ve oldukça etkili bir programdır.

Eğitimin Sonunda
Katılımcılar eğitim sonunda etkili ve etkin eğitimler hazırlayabilecek ve yüksek performanslı sunabilecek yetkinlikleri kazanacaklardır. 4 günlük eğitimin sonunda katılımcılara verilen ödevlerin izleme ve değerlendirme aşaması, eğitim sonunda bildirilecek olan bir günde gerçekleştirilir. Burada katılımcılar, hem kendilerinin hem de birbirlerinin eğitim sırasında edindikleri bilgi ve beceriler ile geldikleri aşamayı net olarak gözlemleyebilecektir.