Eğitimin Süresi
12 Saat / 2 Gün

Her insan hayatının bir döneminde, evde, işte ya da başka bir alanda strese maruz kalır. Stresin bazı durumlarda faydalı olduğu alanlar olmasına rağmen, kişinin kendisinde sağlık problemlerine yol açacak düzeyde stres yaşanan durumlar olabilir. Bilinenin aksine stres yönetilebilir. Yönetmek ve semptomlarını ortadan kaldırmak üzere teknikler öğrenilebilir ve yaşama adapte edilebilir.

Bu programın temel amacı:

 • Davranışsal eğilimler hakkında farkındalık sağlamak,
 • Hangi davranışı hangi nedenle yaptığımızı anlamak,
 • Yaşamın hangi alanlarında stres yaşadığımızı fark etmek,
 • Kişiler arasında ilişkileri geliştirme yöntemlerini öğrenmek (stresin başlıca nedenlerinden biri olarak),
 • Başarılı olmalarına engel olan savunmasız alanları fark etmek,
 • Stresi yönetmelerini destekleyecek kişinin güçlü yanlarını öğrenmelerini sağlamak,
 • Stresin genel nedenleri ve etkileri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Stresle baş etmede kanıtlanmış yöntemlerle donatılmak,
 • Eğitim süresince öğrenilenleri özel ve iş yaşamda kullanabilir hale gelmek,

Kimler Katılabilir
Binlerce yıldır bilinen fakat günümüzde birçok sebepten unuttuğumuz doğru nefes teknikleri ile, yaşamında dönüşümü başlatabileceği bilgisinden haberdar olan, bu konuda farkındalık edinen herkes bu eğitime katılarak kendini ve yaşamını mucizelere dönüştürebilir.

Eğitimin Sonunda
Her katılımcı eğitimin sonunda;

 • Kişisel olarak kendi stres yönetim biçimini daha iyi anlayacak ve geliştirecektir,
 • Yaşanan çatışmalar ve güç mücadeleleri azalacak,
 • Motivasyonun yükselmesi, katılımcıların üretkenliğini arttıracaktır.
 • Gelişmiş dinleme ve liderlik becerilerine sahip olacak,
 • Değişime daha kolay adapte olacaklardır.
 • Farklı kişi ve durumlara yönelik, yaratıcı çözümler geliştirecek,
 • Kazan/Kazan stratejisini öğreneceklerdir.
 • Kendi kendini motive eden takımlar halinde çalışmaları gelişecek,
 • Zor davranış ve durumlarla daha etkin baş edebileceklerdir.