Eğitimin Süresi
12 Saat / 2 Gün

Yaşayan herkes yaşamın her alanında bir takımın parçasıdır. Herkes her takımda farklı bir rol üstlenir. Farklı birikimlerle bir araya gelen takım üyelerinin başarısı ve amaç birliğini yakalaması için farkındalıklara ve doğru yönetime ihtiyaç vardır.

Bu programın temel amacı:

 • Katılımcıların takım ruhunu yakalayabilmenin kilit noktalarını öğrenmeleri
 • Takım içinde kendilerinin ve diğer üyelerin davranış biçimlerini çözümlemeleri
 • Başarılı bir takım olma yolculuğunda kendi katkılarının farkında olmaları
 • Ait oldukları takımları başarıya götürmede liderlik rolünü üstlenmeleridir.

Kimler Katılabilir
Beyaz yakalı çalışanlar için tasarlanmış bir programdır.

Eğitimin Sonunda
Yaşanan çatışmalar ve güç mücadeleleri azalacak,

 • Motivasyonun yükselmesi sağlanarak, katılımcıların üretkenliği artacaktır.
 • Gelişmiş dinleme ve liderlik becerilerine sahip olacak,
 • Değişime daha kolay adapte olacaklardır.
 • Farklı kişi ve durumlara yönelik, yaratıcı çözümler geliştirecek,
 • Kazan/Kazan stratejisini öğreneceklerdir.
 • Kendi kendini motive eden takımlar halinde çalışmaları gelişecektir.
 • Zor davranış ve durumlarla daha etkin baş edebileceklerdir.