Eğitimin Süresi
18 Saat / 3 Gün

Bu programın 3 temel prensip çerçevesinde oluşturulan yol haritası aşağıdaki şekildedir:
1. Kendini tanı, kendini yönet
2. Çevreni tanı/çevreni Yönet: ilişkileri ve iş birliğini geliştirme
3. Sürekli Öğrenmek : Geri bildirim Almak ve Vermenin öğrenmeye katkısı

Eğitimlerde temel amaç kişilerde farkındalığın geliştirilmesidir. Farkındalık oluşturmak, gelişimin ilk adımıdır. Geliştirilen farkındalıkların gelişime katkısı olması için sürekli öğrenmeye açık olma zorunluluğu vardır. Geri bildirim kurumlarda ilişkileri ve iş birliğini geliştiren, şirketin verimliliğini yükselten en önemli araçlardandır. Bu aracın verimli kullanılarak, işyerindeki aidiyet duygusunun, bağlığın ve motivasyonun geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Kimler Katılabilir
Bu program şirketlerin mavi yaka çalışanları için özel olarak tasarlanmıştır.

Eğitimin Sonunda

  • Katılımcılar kendi iletişim tarzlarını fark edecekler ve bu alandaki gelişim alanlarını öğreneceklerdir.
  • Kendi iletişim tarzlarının yanında diğer katılımcılar hakkında bilgi edinecekler ve geliştirilen farkındalıklar ile ilişkiler pekiştirilecektir.
  • Aynı zamanda, kendileri ve çevresindekilerin, iş ve özel yaşamlarında üstlendikleri benlik durumları ve ilişki kurma biçimleri hakkında farkındalık ve ilişkileri yönetme becerisi kazanacaklardır.
  • Katılımcılar bu doğrultuda geribildirim almak-vermek, önündeki engellerini fark edecekler, doğru bir şekilde geribildirim alıp-vermeyi öğreneceklerdir.
  • Tüm çalışmalar uygulayarak öğrenme prensiplerine dayalı olarak yönetileceğinden, öğrenmelerinin yaşama uyarlanması sağlanacaktır.