Eğitimin Süresi
30 Saat / 5 Gün

Bir şirketin kültür ve değerlerini benimsemiş, işin sonuçlanmasına yönelik karşısına çıkan ve çıkacak olan problemleri çözmekte yetkin, yönetici pozisyonuna getirilmiş ya da getirilmesi uygun görülen mavi yaka çalışanlara, yeni pozisyonları gereği liderlik vasıflarını kazandırmak üzere hazırlanmış özel bir programdır. Mavi yakalı çalışanlara yöneticilik yapan katılımcıların, alt yapılarından getirdikleri pozisyon ve görevlerle ilgili alışkanlıklarının, liderlik ve yönetim becerileriyle birleştirilmesini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Yöneticilik pozisyonunun gerektirdiği gelişim alanları konularında farkındalık kazandırmak, edindikleri farkındalıkla, davranış ve yöntem değişikliklerini iş yaşamlarına uyarlamalarını sağlamak ve yeni kazanımlarını aktif olarak iş yaşamlarında kullanmaları üzerine çalışmaların yapıldığı, bilgi ve becerilerin edinildiği oldukça etkili bir programdır.

Kimler Katılabilir
Mavi yakalı çalışanlara yöneticilik yapan veya yapacak olan kişilerin katılabileceği bir programdır.

Eğitimin Sonunda
Katılımcılar bu programa dahil olduklarında elde edecekleri kazanımlar;

  • Kendilerini, bilgi ve becerilerini, kişilik özelliklerini tanıyan katılımcılar, yöneticisi oldukları çalışanlarının da değerlerinin farkına vararak motivasyonları konusunda aksiyon alabilmeyi,
  • Liderlik özeliklerini tanıyarak, lider davranış özelliklerini hayatlarına geçirmeyi,
  • Performans ve motivasyonu arttıracak özellikle çalışanlarla iletişim becerilerini geliştirmeyi,
  • Geri bildirim vermenin önemini ve bu sürecin işleyiş metotları hakkında uygulamalı çalışmalar sayesinde işlerine adapte etmeyi,
  • Odaklanmış problem çözme ve zor durumlarla baş edebilme becerilerini geliştirmeyi,
  • Stresle baş yöntemlerinin öğrenilmesi ve bunu hem iş hem özel yaşamlarına uyarlama becerilerini geliştirmeyi,
  • Zaman yönetimini ve zamanı etkin kullanmayı öğrenerek, bu bilgileri hedeflerine ulaşma konusunda işine adapte etmeyi,
  • Ve daha bir çok bilgi becerilerin kazanıldığı son derece etkili özel bu program sayesinde gerçek liderler olabilme yönünde dönüşme şansını elde edeceklerdir.