Eğitimin Süresi
24 Saat / 4 Gün

Yöneticiler, zamanlarının büyük bir çoğunluğunu insan odaklı sorunları çözmeye harcıyorlar. Kurumlarda yaşanan teknik problemler %20 iken adaptif (iletişim kaynaklı) problemler %80 oranındadır. Farklı liderlik yaklaşımları elde etmek günümüzde oldukça ihtiyaç duyulan bir özelliktir.

Bu programda yöneticiler, temel koçluk becerileri edinerek, derin dinleme yetkinliği kazanacaklardır. Kendilerinin ve diğerlerinin temsil sistemleri, davranış modelleri ile ilgili farkındalık sağlayarak esnek ve etkin yönetme becerileri edineceklerdir. İş ve özel yaşamları arasında denge kurmayı, bu sayede açığa çıkan pozitif enerjiyi ve zamanı doğru kullanmayı öğrenerek verimli çalışmanın getireceği başarılı yöntemleri benimseyeceklerdir. Ulaşmak istedikleri hedefler doğrultusunda kararlılığın getirdiği gücü keşfedecek, kendilerini zorlayan konulara farklı açılardan bakarak çözümlemeyi öğreneceklerdir.

Kimler Katılabilir
Kurumlarda lider pozisyonunda çalışan kişiler veya lider pozisyonu alacak kişiler katılabilir.

Eğitimin Sonunda

  • Yaratıcı, çözüm odaklı ve net sonuçlara ulaşma becerileri elde edecek,
  • Derin dinleyerek kişilerin değerlerini fark edip, buna göre motivasyon ve verimliliği arttırma yönünde aksiyon alabilme tecrübesi edinecek,
  • Kurum içinde iletişim, uyum, güven ve başarıyı sağlamak ile ilgili gelişim göstererek, bunun için adım atmaya başlayabilecek.