Eğitimin Süresi
24 Saat / 4 Gün

Günümüz iş dünyasında artık yöneticilik kavramı “LİDER” kavramı ile yer değiştirdi. Bu dönüşüm iş dünyasında yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Lider sadece kendi potansiyelini doğru kullanan ve geliştiren değil, çevresindeki kişilerin de gerçek potansiyelinin farkında olan, yöneten ve geliştirendir. Başarılı bir lider olmanın anahtarı öncelikle kendinin farkında olmaktır. Liderlik yolculuğunda kendi özelliklerini ve potansiyelini fark edenler, çevresindekileri de aynı bakış açısıyla değerlendirir ve yönetirler.

Bu eğitimin temel amacı; katılımcıların liderlik yolculuğunda, kendi liderlik ve iletişim özelliklerinin farkına varmaları; davranış stilleri ve iletişim biçimleriyle ilgili bilgi edinmeleri, edindikleri bilgi ve atölye çalışmaları sırasında yaşadıkları deneyimler sonucu farkındalık geliştirmeleridir. Katılımcılar atölye deneyimleri sonucunda geliştirdikleri farkındalığı, edindikleri davranış ve iletişim stilleri ile ilgili bilgileri birleştirerek edindikleri sentezi işinde dönüştürücü araç olarak kullanmalarıdır.

Kimler Katılabilir
Kurumlarda yönetici pozisyonlarında olan bu alanda kendini geliştirmek isteyen ya da liderlik potansiyeli olduğu düşünülen lider adayları ile lider pozisyonunda çalışan ve kendini geliştirmek isteyen kişiler katılabilir.

Eğitimin Sonunda
Katılımcılar;
Kişisel liderlik özellikleri, iletişim ve davranış biçimleri ile ilgili farkındalık edinecek,
Atölye çalışmaları ile gerçek bir lider olmak için önemli dönüşüm adımları atacak,
Kurumdaki değişim ve gelişim dönemlerini daha kolay yönetebilecek,
Farklı kişi ve durumlara yönelik, yaratıcı çözümler geliştirebilecek,
Kazan/Kazan stratejisini geliştirecek,
Yönettikleri takım içindeki potansiyel gelişim ihtiyaçlarını daha kolay tespit edebilecek ve harekete geçebilecek,
Takım ruhunu ve kurum performansını güçlendirmede kullanacağı kendine özgü stratejileri kolaylıkla geliştirebilecektir.