Eğitimin Süresi
12 Saat / 2 Gün

İletişimin, kendimizi doğru ifade edebilmenin önemi pek çok noktada kritik önem taşımaktadır. Çözümsüzlüğe giden iletişim tarzı kişiye ve kurumlara bir çok alanda problem yaratabilir.

Bu program ile katılımcılar için hedeflenen amaç,

  • Etkili iletişim tekniklerini kullanarak müşterilere çözüm ortağı olabilmek
  • Müşterilerle daha etkin ve etkili iletişim kurabilmenin yol ve yöntemlerini öğrenmek,
  • Düşünceleri sözlü olarak ve beden dilini etkin bir şekilde kullanarak açık bir şekilde ifade edebilmektir.

Kimler Katılabilir
Beyaz yakalı çalışanlar için tasarlanmış bir programdır.

Eğitimin Sonunda
Katılımcılar;

  • İletişimin Temel İlkeleri ilkelerini öğrenecek,
  • Etkin dinleme yöntemlerini benimseyerek, konuşma davranışları konusunda farkındalık geliştirecek,
  • Beden Dilini etkili bir şekilde kullanmanın yöntemlerini öğrenecek,
  • İletişim önündeki engellerin neler olduğunu öğrenerek bu engelleri aşmayı,
  • Müşterilerle iletişimde çözüm odaklı olabilmeyi ve zorlu durumlarda öfke kontrolü sağlamayı öğreneceklerdir.